• شرکت توسعه تجارت وشه
  تبدیل علم به محصولات نو و دانش بنیان
 • شرکت توسعه تجارت وشه
  افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان
 • شرکت توسعه تجارت وشه
  ابزارهای سنجش صنعتی ویژه کارشناسان
 • شرکت توسعه تجارت وشه
  کارگاه های پیشرفته آموزشی برای متخصصین

محصولات وشه

افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان
ابزارهای سنجش صنعتی ویژه کارشناسان

ادامه مطلب

ابزارهای سنجش محیطی

ایجاد شرایط محیطی بهینه یکی از مهمترین اهداف در پرورش دام، طیور و آبزیان برای افزایش بازدهی است.

ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی تشخیص و کنترل بیماریهای ویروسی مهم در گله های طیور صنعتی ایران

ادامه مطلب

شرکت توسعه تجارت وشه

شرکت توسعه تجارت وشه در آبان ماه 1390 در اداره ثیت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و فعالیت خود را در زمینه مشاوره، پژوهش، آموزش و تولید محصولات فناورانه و دانش بنیان آغاز نمود. این شرکت در حوزه های متنوع سرمایه گذاری، تأسیس و توسعه و راه اندازی واحدهای تولید در کشاورزی و صنایع تبدیلی در داخل و خارج از کشور فعالیت می کند و به سایر شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی خدمات ارائه می نماید.
همچنین از آنجایی که این شرکت تربیت نیروی انسانی بر پایه علم و دانش فنی کاربردی را برای صنعت اولویت مهمی می داند لذا به منظور ارتقا سطح دانش و بهره وری مدیران و متخصصین صنایع کشاورزی، دام و طیور اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی در حوزه فعالیت خود نموده است.

ادامه مطلب

:دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که با شرکت وشه طرح تحقیقاتی و یا مبادلات علمی دارند