ابزارهای سنجش محیطی

مزایا:
ایجاد شرایط محیطی بهینه یکی از مهمترین اهداف در پرورش دام، طیور و آبزیان برای افزایش بازدهی تولید است. کنترل و سنجش پارامترهای محیطی یکی از دغدغه های همیشگی متخصصین در این عرصه بوده است. در راستای خدمت به متخصصین عزیز شرکت وشه افتخار دارد بهترین سیستمهای سنجش محیطی مخصوص مزارع کشاورزی و دامپروری را به عزیزان ارایه نماید.

کاربرد :
اندازه گیری و کنترل دمای محیط
اندازه گیری و کنترل رطوبت هوا
اندازه گیری و کنترل رطوبت بستر
اندازه گیری و کنترل شدت نور
اندازه گیری و کنترل جریان هوا
اندازه گیری و کنترل صدای محیط
اندازه گیری و کنترل تراکم گله

سیستمهای فوق شامل سیستمهای دستی قابل حمل و سیستمهای اتوماتیک ثابت می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.