Captriacid - اسیدیفایر پوشش دار

مواد تشکیل دهنده:
ترکیب بهینه ای از اسيدهای استیک، بوتیریک و پروپیونیک است که در ماتريسي از مونو، دي و تری گليسريد ها مخلوط شده و به صورت ميکروگرانول پوشش دار شده است. استفاده از اين گرانول ها موجب کاهش اثرات خورندگي اسيدها در تجهيزات پرورشي شده و همچنين آزاد سازي آهسته اسيدها موجب اسيدي شدن يکنواخت مجاري گوارشي شده و در نهايت مصرف خوراک و عملکرد رشد را بهبود مي دهد. اسيدهاي آلي قرار گرفته در سطح اين ماتريس در معده آزاد مي شوند اما اسيدهاي آلي که در عمق اين ماتريس قرار دارند نمي توانند آزاد شوند و به روده مي رسند. در روده کوچک، فعاليت ليپاز توليد شده از پانکراس موجب هضم تري گليسيريد و آزاد شدن اسيدهاي آلي مي شود و به تدريج محيط را اسيدي مي کند و هنگامي که pH به کمتر از 5 مي رسد ليپاز غيرفعال مي شود. در نتيجه کمپلکس چربي و اسيد آلي به بخش هاي بعدي روده منتقل مي شود و در آنجا دوباره اين وقايع تکرار مي شوند و به اين ترتيب تمامي قسمتهاي دستگاه گوارش به صورت تقريباً يکنواختي اسيدي خواهند شد. مزيت ديگر اين ترکيب آن است که pH دستگاه گوارش را جز در ناحيه ايلئوم از حالت طبيعي خارج نمي کند در صورتي که اسيدهاي آلي آزاد ممکن است pH را در قسمتهاي ابتدايي دستگاه گوارش به شدت تحت تأثير قرار دهند. بنابراين با استفاده از این ترکیب پوشش دار اسيدهاي آلي مي توان مقادير کمتري از آن را با بازدهي بيشتري در جيره دام و طیور استفاده نمود.

کاربرد و مزایا:
کاهش جمعیت باکتری های گرم منفی در روده
کاهش عفونت های گوارشی در جوجه های جوان
بازدهی بالا در کاهش یکنواخت pH روده
افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی
کاهش خاصیت بافری جیره
افزایش بازده استفاده از مواد مغذی و بهبود ضریب تبدیل خوراک
کاهش خورندگي در تجهيزات پرورشي
بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغهای تخمگذار
کاهش رطوبت فضولات و گاز آمونیاک

گونه حیوانی:
این ترکیب قابل استفاده در خوراک تمام حیوانات تک معده ای شامل انواع طیور گوشتی، تخمگذار و مادر می باشد.

بسته بندی:
بسته های سه لایه لمینت آلومینیومی 4 کیلویی

مقدار مصرف:
جوجه های گوشتی 1 تا 3 کیلوگرم در تن خوراک
مرغهای تخمگذار: 2 تا 5 کیلوگرم در تن خوراک