خدمات

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی کاربردی با ارائه گواهینامه معتبر
مشاوره و نظارت بر طرح های عملیاتی در دامپروری، کشاورزی و منابع طبیعی
مدیریت و اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی
برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی ملی و بین المللی
شبکه ملی ارتباط با مشتریان
انتشار اطلاعات علمی در مجلات و ژورنالها
مشارکت در راه اندازی کسب و کارهای نوپا
تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی برای کلیه گرایش های دامپروری، کشاورزی و صنایع غذایی
تعریف پروژه های تحقیقات برای تبادل دانش با دانشگاه های معتبر بین المللی