تقویم آموزشی

- لیست هتل ها و مهمانسراهای رشت

اطلاعات مکان برگزاری مدرس تاریخ برگزاری دوره های آموزشی علوم دامی
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مازیار محیطی اصلی 1395/12/07
1395/12/08
جیره نویسی اختصاصی طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مازیار محیطی اصلی 1396/02/24 تولید مکمل و پرمیکس های طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکتر احمد قربانی 1396/04/18 سیستم های استاندارد غذایی اسب
پردیس دانشگاه گیلان دکترفرهاد فرودی
مهندس علی افسر
1396/05/7
1396/05/8
کارگاه نرم افزار آمینوفید 4/1
پردیس دانشگاه گیلان دکتر سید ناصر موسوی 1396/07/15
1396/07/16
مدیریت تهویه و انرژی در سالن های پرورش طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مازیار محیطی اصلی 1396/08/13
1396/08/14
تغذیه و جیره نویسی طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکتر آرش قلیانچی لنگرودی 1396/10/09 کارگاه آموزشی بیماریهای تنفسی طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکترفرهاد فرودی
مهندس علی افسر
1396/09/09
1396/09/10
نرم افزار آمینوکاو (AminoCow)
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مجتبی زاغری 1396/09/5 مدیریت نور و روشنایی در طیور
پردیس دانشگاه گیلان دکترفرهاد فرودی
مهندس علی افسر
1396/10/30
1396/11/1
نرم افزار آمینوفید (AminoFeed)
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مجتبی زاغری 1396/11/08 پرورش مرغ مادر گوشتی
پردیس دانشگاه گیلان دکتر مازیار محیطی اصلی 1396/11/15 جیره نویسی تکمیلی طیور


اطلاعات مکان برگزاری مدرس تاریخ برگزاری دوره های آموزشی شیلات
پردیس دانشگاه گیلان دکتر بهرام فلاحتکار
دکتر میر مسعود سجادی
1396/06/12
1396/06/13
تغذیه و جیره نویسی آبزیان
پردیس دانشگاه گیلان دکتر موسوی 1396/11/29 تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی
پردیس دانشگاه گیلان دکتر بهرام فلاحتکار
دکتر میر مسعود سجادی
پرورش ماهیان گرم آبی
پردیس دانشگاه گیلان دکتر بهرام فلاحتکار
دکتر میر مسعود سجادی
پرورش ماهیان سرد آبی


اطلاعات مکان برگزاری مدرس تاریخ برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی (باغبانی و زراعت)
پردیس دانشگاه گیلان دکتر الفتی 1396/05/22 کشت بدون خاک
پردیس دانشگاه گیلان دکتر کاوه 1396/09/19 طراحی فضای سبز
پردیس دانشگاه گیلان دکتر قاسم نژاد 1396/12/06 تولید و تکثیر کیوی طلایی
پردیس دانشگاه گیلان تولید درختچه بنسای